Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian

Hoằng Pháp Với Thanh Thiếu Niên

Thứ năm, 08 Tháng 9 2011 16:11 Hiếu Thảo
In PDF.

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni,

Đây là lần thứ II, chúng tôi trình bày: Hoằng Pháp với Thanh Thiếu Niên. Chúng tôi mong sự quan tâm lắng nghe, ghi nhận để có tiếng nói chung của ngành Hoằng Pháp. Nếu không được như vậy, chúng ta tổ chức hội thảo mỗi năm sẽ bị thừa, tốn công sức, hao tổn tịnh tài hàng tỷ tỷ đồng.

Do vậy, nơi đây chúng tôi xin đóng góp thêm ý kiến sau:

1. Tổ chức đội ngũ hình thành một Ban tổ chức, giao trách nhiệm cụ thể từng khu vực, những vị này có kinh nghiệm, có trình độ Phật học, thế học chuyên ngành. Ban tổ chức này thay mặt Ban Hoằng Pháp TW điều phối công tác giảng dạy.

2. Ban điều hành mỗi miền(vùng). Mỗi miền 3-5 vị, quản lý 3-5 tỉnh thành.

3. Xin phép Giáo Hội thành lập Ban bảo trợ, Ban vận động tịnh tài.

4. Có chương trình giảng dạy thống nhất mỗi quý, mỗi năm bằng giáo án chung do Ban tổ chức gởi về.

5. Căn cứ giáo án giảng dạy, ba năm tổ chức thi và cấp chứng chỉ học Phật cho người Phật tử tại gia,khu vực hoặc toàn quốc,để khích lệ người phật tử tại gia tham gia học phật

6. Mỗi tỉnh thành nên tổ chức lớp học giáo lý cho Phật tử tại gia, do Ban Hoằng Pháp tại đó chịu trách nhiệm.

Danh nghĩa có Ban Hoằng Pháp mỗi tỉnh thành nhưng có nơi chưa tổ chức lớp học giáo lý Phật Pháp cho Phật tử tại gia.

Trên đây là những ý kiến đóng góp với` Ban Hoằng Pháp TW.

Kính Chào Và Xin Cảm Ơn Chư Tôn Đức.

 

 

Trưởng Ban hoằng pháp tỉnh hội PG Khánh hòa.

 


                                           Tỳ kheo. Thích Trí Viên

THỜI TIẾT