Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian

Trang nghiêm lễ khai mạc Đại giới đàn Quảng Đức PL. 2557

Thứ năm, 12 Tháng 9 2013 11:31 Hiếu Thảo
In PDF.

Vào sáng ngày 12/09/2013 (nhằm 08/08 Quý Tỵ), tại chùa Huê Nghiêm (Q2) đã diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Quảng Đức do BTS GHPGVN TP. HCM tổ chức trong không khí trang nghiêm, trọng thể.

Quang lâm chứng minh lễ khai mạc có: HT. Thích Giác Nhường - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM; HT. Thích Đức Nghiệp -  Phó Pháp chủ; HT. Thích Hiển Tu - Phó Thư ký HĐCM; HT. Thích Viên Giác: HT. Thích Giác Tường - đồng UV thường trực HĐCM; HT. Thích Tắc An; HT. Thích Viên Minh; HT. Thích Giác Ngộ; HT. Thích Giác Cầu - đồng thành viên HĐCM; HT. Thích Trí Quảng - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng BTC Đại giới đàn; HT. Thích Thiện Tánh - Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Phó BTC Đại giới đàn; HT. Thích Huệ Trí - Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT. Thích Huệ Minh, HT. Thích Như Niệm -  UV Thường trực HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM, Phó BTC; HT. Thích Giác Hà; HT. Thích Minh Chơn; HT. Thích Minh Thông;  HT. Thích Tịnh Hạnh; HT. Thích Như Tín; HT. Thích Thiện Đức - đồng Phó BTS GHPGVN TP.HCM, đồng Phó BTC; cùng chư tôn đức trong HĐCM; HĐTS; Hội đồng Thập sư Tăng; BTS GHPGVN TP.HCM; BTS GHPGVN 24 quận, huyện; cùng như chư tôn Tăng chứng minh...

Về phía chư Ni có sự hiện diện của Ni trưởng TN. Tịnh Nguyện - Phó thường trực Phân ban Đặc trách Ni T.Ư; Ni trưởng TN. Tịnh Hạnh -  Phó Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư; Ni trưởng TN. Ngoạt Liên -  Phó Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư; Ni trưởng TN. Như Châu - Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới TP.HCM; cùng chư tôn đức trong Hội đồng Thập sư Ni; cùng chư tôn đức Ni trong BTC và gần 1.400 giới tử Tăng Ni.Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, giới thiệu Chư Tôn Đức tham dự là lời phát biểu khai mạc của HT. Thích Trí Quảng - Trưởng BTC Đại giới đàn. Trong lời khai mạc, Hòa thượng nhấn mạnh trọng trách hàng đầu của Giáo hội là đào tạo Tăng tài, hoằng dương giáo pháp. Năm nay, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bồ tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân, BTS GHPGVN TP. HCM tổ chức Đại giới đàn lấy tên Quảng Đức nhằm tôn vinh công hạnh của ngài. Hòa thượng sách tấn các giới tử, là người con Phật luôn nghiêm giữ giới luật mà đức Phật đã chế định. Giới luật là mạng mạch của Phật pháp,  là con đường rèn luyện người xuất gia mà từ đó hướng đến giác ngộ giải thoát.Sau lời phát biểu khai mạc, TT. Thích Quảng Chơn - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM đã cung an chức sự cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng. Theo đó, BTC đã cung thỉnh Hòa thượng thượng Tắc hạ An làm Đường Đầu Đàn Tỳ Kheo, HT.Thích Như Niệm làm Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Chơn Lạc làm Giáo thọ A-xà-lê đàn Tỳ-kheo; HT.Thích Minh Thông làm Tuyên Luật sư Đại giới đàn; HT.Thích Viên Giác làm Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Huệ Minh làm giáo thọ A-xà-lê đàn Sa-di; Giới đàn Tăng Phật giáo Nam tông cung thỉnh HT.Thích Thiện Tâm làm Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Hộ Chánh ngôi Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Thiện Nhân làm Giáo thọ A-xà-lê; Đàn giới Sa-di và Tu nữ cung thỉnh HT.Thích Viên Minh làm Đường đầu Hòa thượng; ĐĐ.Thích Thiện Minh làm Yết-ma A-xà-lê; ĐĐ.Thích Thiện Đạt làm Giáo thọ A-xà-lê. Đàn giới Hệ phái Khất sĩ Tăng cung thỉnh HT.Thích Giác Nhường làm Đắc giới Hòa thượng; HT.Thích Giác Tường làm Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Giới làm Giáo thọ A-xà-lê; Đàn giới Sa-di cung thỉnh HT.Thích Giác Tường làm Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Giác Giới làm Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Hà làm Giáo thọ A-xà-lê.

Ban điển lễ đàn Ni,  Ni trưởng TN.Như Nguyệt cung an chức sự Hội đồng thập sư Ni, cung thỉnh Ni trưởng TN.Tịnh Danh làm Đường đầu Hòa thượng, đàn Thức-xoa-ma-na cung thỉnh Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện làm Đường đầu Hòa thượng, đàn Sa-di-ni cung thỉnh Ni trưởng TN.Như Đức làm Đường đầu Hòa thượng. Về đàn giới biệt truyền Hệ phái Khất sĩ Ni đàn Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na và Sa-di cung thỉnh Ni trưởng TN.Tràng Liên làm Đàn đầu đắc giới Hòa thượng; Ni trưởng TN.Ngoạt Liên làm Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng TN.Tân Liên làm Giáo thọ A-xà-lê sư.

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Thiện Quý -  Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng GHPGVN TP. HCM đã tuyên đọc báo cáo tiến trình tổ chức Đại giới đàn. Theo đó, BTC Đại giới đàn Quảng Đức đã nhận được 1.579 hồ sơ dự tuyển, sau kỳ thi tuyển, có 1.398 giới tử đủ điều kiện thọ giới. Số lượng giới tử được thọ giới trong giới đàn lần này gồm có  1.170 giới tử Bắc tông, 115 giới tử hệ phái Khất Sĩ và 73 giới tử Phật giáo Nam tông. Trong đó, thọ giới Tỳ-kheo có 245 giới tử, Tỳ-kheo-ni có 228 giới tử, Thức-xoa-ma-xa có 285 giới tử, Sa-di có 341 giới tử, Sa-di-ni có 299 giới tử.Trong giới đàn năm nay, ngoài Đại giới trường Huê Nghiêm (Q. 2) – nơi truyền giới Sa-di; giới Bồ-tát thì còn các giới trường: truyền giới Tỳ-kheo tại Giới trường Huệ Nghiêm (Q. Bình Tân); Giới trường Tỳ-kheo-ni  và Sa-di-ni tại chùa Từ Nghiêm (Q. 10); Giới trường Thức-xoa-ma-na tại chùa Kim Sơn (Q. Phú Nhuận); Giới trường Hệ phái Nam tông biệt truyền tại tổ đình Bửu Quang (Q. Thủ Đức); Giới trường Hệ phái Khất sĩ Tăng tại tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh); Giới trường Ni tại tịnh xá Ngọc Phương (Q. Gò Vấp).Giới trường đã trang nghiêm, các bậc danh đức giới sư thanh tịnh là dịp để toàn thể giới tử  một lòng chí thành khát ngưỡng và cầu thọ giới pháp. Giới tử Thích Trung Hiền đại diện giới tử phát nguyện sau khi thọ lãnh giới pháp, sẽ luôn tôn kính giới luật như mạng sống của mình, nghiêm trì các giới đã thọ, chuyên cần tinh tấn trong tu học, không để các dục vọng trói buộc, quyết tâm đoạn trừ các ác pháp, để mau thành tựu các thiện pháp, trở thành vị tu sĩ gương mẫu, công dân hữu ích cho xã hội.

Đức Phó Pháp chủ GHPGVN - HT. Thích Đức Nghiệp đã ban lời đạo từ. Hòa thượng nhắc lại quá trình hình thành giới luật từ thời đức Phật, qua đó, nhắc nhở toàn bộ giới tử về tầm quan trọng của việc nghiêm trì giới luật, từ đó mới giữ được mạng mạch của Phật pháp.Sau nghi thức hành chính của lễ khai mạc, Chư Tôn Đức đã làm lễ khai chuông bảng và cung thỉnh giới bản về giới trường Huệ Nghiêm và Giới trường Từ Nghiêm.                                                                                        theo Đạo Phật Ngày Nay

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 12 Tháng 9 2013 11:46

THỜI TIẾT