Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian

ĐIỂM THI DIỄN GIẢNG TỐT NGHIỆP LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP GIẢNG SƯ BHPTW GHPGVN TỔ CHỨC

Thứ ba, 02 Tháng 6 2009 12:51 Hiếu Thảo
In PDF.

                             

                     Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam         Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                                 Hội Đồng Trị Sự                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

                 BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG                         -----o0o-----

                  294/ Nam Kỳ Khởi Nghĩa P8.Q3. TP.HCM                                               

                    ĐT: 8483080 – Fax: 8469931                                                            

 

ĐIỂM THI DIỄN GIẢNG TỐT NGHIỆP

LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP GIẢNG SƯ BHPTW GHPGVN TỔ CHỨC

Niên khóa 2006 – 2009

----- š]› -----

 

 

STT

PHÁP DANH

HỌ TÊN

ĐIỂM TRUNG BÌNH GIẢNG

XẾP LOẠI

1      

Thích Tánh Phước

Lê Trung Hiếu

18.13

A

2      

Thích Minh Nhãn

Phạm Thanh Sơn

18.00

A

3      

Thích Pháp Đạo

Lâm Thái Hiệp

17.75

A

4      

Thích Đồng Lượng

Nguyễn Văn Thọ

17.56

A

5      

TN. Như Hiền

Đặng Thị Phương Hồng

17.50

A

6      

Thích Minh Sơn

Nguyễn Văn Luận

17.13

A

7      

Thích Minh Hiếu

Trần Văn Tìm Hiểu

16.75

A

8      

TN. Diệu Trang

Võ Thị Thủy

16.63

A

9      

TN. Liên Tân

Huỳnh Thị Chín

16.63

A

10  

TN. Huệ Nhiên

Nguyễn Thị Hạnh

16.50

A

11  

TN. Hạnh Liên

Nguyễn Thị Kim Vân

16.50

A

12  

Thích Giác Thuần

Trần Văn Hòa

16.50

A

13  

Thích Quảng Hiếu

Dương Ngọc Trung

16.50

A

14  

TN. Huệ Đạo

Nguyễn Thị Phỉ

16.44

A

15  

TN. Hạnh Tịnh

Nguyện Thị Gái

16.44

A

16  

Thích Lệ Ngộ

Lê Quang Nhơn

16.38

A

17  

Thích Minh Hậu

Ngô Xuân Phước

16.38

A

18  

TN. Minh Hương

Lê Thị Ngọc Liên

16.38

A

19  

TN. Tịnh Hương

Trần Thị Mơ

16.31

A

20  

Thích Nguyên Hòa

Trương Nhiên

16.00

A

21  

TN. Trung Ngạn

Phan Thị Thịnh

16.00

A

22  

Thích Thiện Phước

Nguyễn Minh Tiến

15.63

B

23  

Thích Trí Định

Trương Văn Út

15.38

B

24  

Thích Tấn Thiện

Trần Á Nam

15.38

B

25  

Thích Huệ Thiền

Trương Công Lập

15.25

B

26  

Thích Minh Phùng

Trần Văn Phèn

14.94

B

27  

TN. Nguyên Xuân

Đặng Thị Tường Vi

14.88

B

28  

Thích Nguyên Thành

Phạm Văn Thuận

14.88

B

29  

TN. Vạn Thành

Lê Thị Kim Dung

14.69

B

30  

TN. Diệu Bạch

Phạm Thị Bích Vân

14.63

B

31  

Thích Minh Nghĩa

Nguyễn Văn Sang

14.50

B

32  

Thích Pháp Bình

Cao Thái

14.50

B

33  

TN. Thuận Liên

Phạm Thị Hồng

14.44

B

34  

TN. Huệ Thiện

Lý Thị Hậu

14.38

B

35  

TN. Huệ Lạc

Lê Thị Ngọc Dung

14.38

B

36  

Thích Minh Nguyện

Võ Quốc Hiếu

14.13

B

37  

Thích Thiện Phước

Đặng Thanh Tài

14.00

B

38  

Thích Minh Đạt

Lê Minh Vẹn

13.88

B

39  

TN. Viên Thanh

Huỳnh Thu Thủy

12.88

C

 

 

 

 

 

 

Thượng tọa THÍCH BẢO NGHIÊM
 
 

 


 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 09 Tháng 6 2009 14:35

THỜI TIẾT