Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian

DANH SÁCH THÍ SINH THI TUYỂN LỚP TRUNG CẤP GIẢNG SƯ MÔN THI DIỄN GIẢNG - Niên khóa 2009 – 2012

Chủ nhật, 26 Tháng 7 2009 11:54 Hiếu Thảo
In PDF.
 
DANH SÁCH 1
 
Thi Phòng
 
·                     Thứ sáu ngày 14. 08. 2009 (24. 06. Kỷ Sửu)
- Phòng thi Giảng đường
·                     Thứ bảy ngày 15. 08. 2009 (25. 06. Kỷ Sửu) 
- Phòng thi Điện Quan Âm (Lầu 3)

 

 

STT
Pháp Danh
Họ Tên
Ghi chú
1.               
Thích Nguyên Thiện
Võ Thành Thảo
 
2.               
Thích Trúc Thái Vinh
Trương Tấn Phát
 
3.               
Thích Minh Hiền
Nguyễn Văn Hên
 
4.               
Thích Quảng Tú
Phạm Văn Tuấn
 
5.               
Thích Đồng Tuệ
Nguyễn Bá Minh
 
6.               
Thích Nhuận Trang
Nguyễn Vĩnh Quân
 
7.               
Thích Chúc Kiểm
Trần Văn Hạnh
 
8.               
Thích Giác Chơn
Bùi Vũ
 
9.               
Thích Trí Ngưỡng
Hồ Minh Hiền
 
10.           
Thích Vạn Kiên
Nguyễn Phúc Hậu
 
11.           
Thích Quảng Duyên
Nguyễn An Cơ
 
12.           
Thích Trí Hảo
Lâm Văn Đoàn
 
13.           
Thích Minh Thiền
Nguyễn Minh Thảo
 
14.           
TN. Nguyên Hạnh
Trần Thị Kim Loan
 
15.           
TN. Hướng Liên
Lê Thị Nhứt
 
16.           
TN. Đạo Liên
Lê Thị Tường Vi
 
17.           
TN. Đồng Nhân
Bùi Thị Ngọc Lợi
 
18.           
TN. Long Tiến
Huỳnh Thị Chuyền
 
19.           
TN. Thánh Khánh
Bùi Thị Ái Quyên
 
20.           
TN. Nguyên Thông
Phạm Thị Thu Nhung
 
21.           
TN. Ngọc Liên
Nguyễn Thị Cất
 
22.           
TN. Tuệ Từ
Đỗ Thị Hậu
 
23.           
TN. Liên Hoàng
Nguyễn Thị Mỹ Nhi
 
24.           
TN. Kim Liên
Trần Thị Liên
 
25.           
TN. Hương Khánh
Phan Thị Hiền
 

 
·                     Ghi chú: Tăng ni sinh có mặt đầy đủ trong tất cả các buổi thi và có mặt trước giờ thi 30 phút, để ổn định phòng thi, điểm danh, bắt đề thi diễn giảng.
 
DANH SÁCH THI TUYỂN
LỚP TRUNG CẤP GIẢNG SƯ
MÔN THI DIỄN GIẢNG - Niên khóa 2009 – 2012
----- š] -----
 
DANH SÁCH 2
 
] Phòng Thi
 
·                     Thứ sáu ngày 14. 08. 2009 (24. 06. Kỷ Sửu)
- Phòng thi Điện Quan Âm (lầu 3)
·                     Thứ bảy ngày 15. 08. 2009 (25. 06. Kỷ Sửu) 
- Phòng thi Thiền Đường (lầu 4)
 

STT
Pháp Danh
Họ Tên
Ghi chú
26.           
Thích Trí Nhẫn
Phù Văn Quảng
 
27.           
Thích Chúc Thái Cương
Lê Thành Trung
 
28.           
Chánh Thành Đạt
Huỳnh Văn Hiệp
 
29.           
Thích Nguyên Chính
Trương Công Minh
 
30.           
Thích Đồng Hùng
Nguyễn Văn Sáu
 
31.           
Thích Nguyên Như
Nguyễn Minh Tuấn
 
32.           
Thích Đồng Nhiên
Nguyễn Thanh Nhi
 
33.           
Thích Bảo Hoàn
Võ Văn Thuật
 
34.           
Thích Thiện Giới
Nguyễn Yên Hưng
 
35.           
Thích Tâm Khiết
Văn Hải thanh
 
36.           
Thích Minh Thuận
Nguyễn Thành Nhân
 
37.           
Thích Nhựt Hậu
Đặng Tấn Nông
 
38.           
TN. Lệ Nghiêm
Nguyễn Thị Hiền
 
39.           
TN. Lệ Đức
Nguyễn Thị Thương
 
40.           
TN. Liên Nguyên
Nguyễn Thị Huệ
 
41.           
TN. Liên Kiểm
Võ Thị Thu Hạnh
 
42.           
TN. Quảng Đàm
Lê Thị Quý Kiều
 
43.           
TN. Huệ Viên
Phạm Thị Lùng
 
44.           
TN. Diệu Đức
Đoàn Thị Quyết
 
45.           
TN. Huệ Hằng
Trần Thị Kim Nguyên
 
46.           
TN. Nhuận Hỷ
Nguyễn Thị Xuân Dung
 
47.           
TN. Liên Nhu
Văn Hồng Phấn
 
48.           
TN. Nghiêm Liên
Lê Thị Tuyết
 
49.           
TN. Diệu Hạnh
Nguyễn Thị Thảo
 

 
·                     Ghi chú: Tăng ni sinh có mặt đầy đủ trong tất cả các buổi thi và có mặt trước giờ thi 30 phút, để ổn định phòng thi, điểm danh, bắt đề thi diễn giảng.
 
DANH SÁCH THI TUYỂN
LỚP TRUNG CẤP GIẢNG SƯ
MÔN THI DIỄN GIẢNG - Niên khóa 2009 – 2012
----- š] -----
 
DANH SÁCH 3
 
] Phòng Thi
 
  • Thứ sáu ngày 14. 08. 2009 (24. 06. Kỷ Sửu)
- Phòng thi Thiền Đường (lầu 4)
  • Thứ bảy ngày 15. 08. 2009 (25. 06. Kỷ Sửu) 
- Phòng thi Giảng đường
 

STT
Pháp Danh
Họ Tên
Ghi chú
50.           
Thích Trúc Thông Tài
Đỗ Bá Thông
 
51.           
Thích Huệ Nghiêm
Nguyễn Xuân Nghiêm
 
52.           
Thích Thông Phước
Đoàn Ninh Dục
 
53.           
Thích Huệ Minh
Võ Huỳnh Trung
 
54.           
Thích Trung Hậu
Nguyễn Văn Phước
 
55.           
Thích Nhuận Bảo
Bùi Ngọc Quí
 
56.           
Thích Đồng Tịnh
Nguyễn Văn Diễn
 
57.           
Thích Thiện Giác
Nguyễn Văn Giàu
 
58.           
Thích Tâm Tĩnh
Nguyễn Thành Sơn
 
59.           
Thích Trí Thuận
Hồ Thanh Vũ
 
60.           
Thích Minh Thông
Nguyễn Hoàng Đãm
 
61.           
Thích Quảng Lưu
Nguyễn Thanh Phong
 
62.           
TN. Chúc Định
Nguyễn Thị Hương
 
63.           
TN. Trung Hải
Huỳnh Thị Bạch Đào
 
64.           
TN. Nguyên Tường
Nguyễn Thị Thùy Tuyến
 
65.           
TN. Quảng Nghiêm
Trần Thị Hạnh
 
66.           
TN. Trung Hội
Lê Thị Kim Liên
 
67.           
TN. Như Huệ
Trần Thị Thu Anh
 
68.           
TN. Tịnh Hiển
Nguyễn Thị Phú Quí
 
69.           
TN. Huệ Trí
Trần Thị Kim Khoa
 
70.           
TN. Liên Thắm
Trương Thị Kim Liên
 
71.           
TN. Như Minh
Đoàn Thị Ngoãn
 
72.           
TN. Liên Ngọc
Lý Thanh Hiền
 
73.           
TN. Liên Nhi
Lương Thị Kim Cúc
 

 
·                     Ghi chú: Tăng ni sinh có mặt đầy đủ trong tất cả các buổi thi và có mặt trước giờ thi 30 phút, để ổn định phòng thi, điểm danh, bắt đề thi diễn giảng.
 
 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 28 Tháng 9 2009 10:45

THỜI TIẾT