Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian

DS. TĂNG NI TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO CAO CẤP GIẢNG SƯ

Thứ ba, 25 Tháng 8 2009 07:50 Hiếu Thảo
In PDF.

 DS. TĂNG NI TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH
LỚP ĐÀO TẠO CAO CẤP GIẢNG SƯ

Niên khóa 2009 – 2012

   

STT

Pháp Danh

Họ & Tên

1.      

Thích Minh Thành

Võ Kim Lâu

2.      

Thích Đức Huệ

Lê Văn Hướng

3.      

TN. Nguyên Chủng

Huỳnh Thị Hà

4.      

Thích Trung Phát

Vũ Trọng Thịnh

5.      

TN. Chúc Hậu

Nguyễn Thị Diễm

6.      

Thích Huệ Thiền

Trương Công Lập

7.      

TN. Diệu Hải

Cao Thị Mỹ Liên

8.      

Thích Minh Luận

Nguyễn Cao Phi

9.      

Thích Thiện Tuệ

Nguyễn Đăng Dũng

10.  

Thích Minh Thanh

Cao Thanh Nguyên

11.  

TN. Thông Phú

Nguyễn Thị Nhung

12.  

TN. Liên Linh

Nguyễn Thị Mỹ Diễm

13.  

Thích Nhật Trường

Võ Văn Thọ

14.  

Thích Minh Đạt

Lê Minh Vẹn

15.  

Thích Nguyên Quả

Phạm Thanh Phúc

16.  

Thích An Khang

Trần Thanh Sơn

17.  

Thích Như Đạo

Nguyễn Văn Tiến

18.  

Thích Đức Nguyên

Ngô Xăng

19.  

TN. Tịnh Hương

Trần Thị Mơ

20.  

TN. Như Phú

Nguyễn Thị Thanh Vân

21.  

TN. Hạnh Hướng

Phạm Thị Uyên Nhi

22.  

Thích Minh Huệ

Võ Minh Trí

23.  

TN. Như Chơn

Phạm Thị Thiêm

24.  

TN. Trung Hà

Trần Thị Bích Tuyền

25.  

Thích Quảng Kim

Thạch Ngọc Điền

26.  

TN. Huệ Tường

Tô Thị Mỹ Chung

27.  

TN. Hạnh Từ

Trương Thị Kim Thanh

28.  

Thích Huệ Anh

Võ Quốc Tuấn

29.  

Thích  Quảng Viên

Nguyễn Văn Thông

30.  

TN. Minh Hương

Lê Thị Ngọc Liên

31.  

TN. Thánh Hưng

Đinh Thị Thủy

32.  

TN. Nguyên Xuân

Đặng Thị Tường Vi

33.  

Thích Minh Hải

Hồ Công Tường

34.  

TN. Viên Trí

Văn Thị Ánh

35.  

TN. Thánh Trí

Trần Thị Thanh Thuận

36.  

TN. Huệ Nhiên

Nguyễn Thị Hạnh

37.  

TN. Đồng Phương

Hà Thị Kim Chi

38.  

Thích Thiện Chơn

Trần Văn Phong

39.  

Thích Thiện Minh

Bùi Minh Nhựt

40.  

TN. Hải Tuệ

Cao Thị Chẵn

41.  

TN. Tâm Phú

Nguyễn Thị Cảnh

42.  

Thích Giác Hiền

Mai Xuân Nhân

43.  

Thích Minh Hiếu

Trần Văn Tìm Hiểu

44.  

Thích Phương Huyền

Đỗ Phú Dương

45.  

Thích Đức Đông

Lại Đức Đông

46.  

Thích Thiện Phước

Đặng Thanh Tài

47.  

TN. Pháp Hoa

Lê Thị Thi

48.  

Thích Nhuận Chí

Nguyễn Đại Cư

49.  

Thích Vĩnh Tường

Nguyễn Hoàng Việt

50.  

Thích Minh Tánh

Trần Quang Lâm

51.  

Thích Quảng Ân

Nguyễn Quang Lược

52.  

TN. Diệu Phúc

Lê Thị Thanh Đạm

53.  

TN. Trung Thảo

Nguyễn Anh Thư

54.  

Thích Chơn Ngã

Huỳnh Thanh Tiện

55.  

Thích Từ Thọ

Hồ Hải Thọ

56.  

TN Chơn Ngữ

Ngô Thị Mỹ Lệ

57.  

TN. Trung Tường

Nguyễn Thị Mười

58.  

TN. Chơn Giác

Nguyễn Thị Cúc

59.  

Thích An Tịnh

Trần Văn Phi

60.  

Thích Huệ Chiếu

Võ Phúc Trí

61.  

TN. Trung Vân

Mai Thị Mỹ Dung

62.  

TN. Liên Hảo

Nguyễn Thị Giao

63.  

TN. Nghiêm Thật

Bùi Thị Mộng Hằng

64.  

TN. Tâm Phước

Đặng Thị  Phương Thuận

65.  

TN. Huệ Lạc

Lê Thị Ngọc Dung

66.  

TN. Diệu Thanh

Lê Thị Liễu Oanh

67.  

TN. Diệu Bạch

Phạm Thị Bích Vân

68.  

Thích Huệ Phúc

Lê Văn Phúc

69.  

Thích Tịnh Minh

Đoàn Quang Hùng

70.  

TN. Nguyên Tâm

Nguyễn Thị Sáu

71.  

Thích Quang Thủy

Mai Minh Long

72.  

Thích Đức Minh

Tiêu Hòa

73.  

TN. Phước Liên

Nguyễn Thị Thúy Hoa

74.  

TN. Huệ Viên

Huỳnh Thị Hoàng Oanh

75.  

TN. Huệ Đạo

Nguyễn Thị Phỉ

76.  

TN. Huệ Trí

Đoàn Thị Kim Tuyến

77.  

TN. Quảng Khiết

Trần Hoàng Yên Nhi

78.  

Thích Hồng Lý

Nguyễn Tuyển

79.  

Thích Tâm Phát

Hồ Hữu Hồng

80.  

TN. Quảng Phước

Nguyễn Thị Thu Hồng

81.  

Thích Quảng Hiếu

Dương Ngọc Trung

82.  

Thích Minh Lượng

Trần Đức Đô

83.  

TN. Lệ Hoàng

Lê Thị Thúy Oanh

84.  

TN. Quảng Tịnh

Võ Thị Mai Trinh

85.  

Thích Quang Lý

Hồ Văn Mộng

86.  

Thích Thiện Phước

Nguyễn Minh Tiến

87.  

Thích Minh Hiền

Nguyễn Thanh Tâm

88.  

TN. Vạn Thành

Lê Thị Kim Trung

89.  

Thích Tâm Thường

Nguyễn Quốc Việt

90.  

TN. Như Hương

Nhan Thị Kim Dung

91.  

TN. Liên Lý

Trần Thị Hiền

92.  

Thích Minh Thành

Trần Văn Kiệt

93.  

TN. Hạnh Tịnh

Nguyễn Thị Gái

94.  

Thích Pháp Bình

Cao Thái

95.  

Thích Quảng Trọng

Lê Văn Sang

96.  

TN. Huệ Tín

Lê Thị Ân

97.  

TN. Liên Thuận

Huỳnh Thị Báu

98.  

TN. Huệ Chánh

Nguyễn Thị Phương Đài

99.  

TN. Chơn Trang

Tống Thị Tuyết

100.      

TN. Diệu Hiện

Nguyễn Thị Vinh

101.      

Thích Tâm Đắc

Hà Như Ý

102.      

TN. Huy Liên

La Thị Hữu

103.      

Thích Giác Lạc

Hồ Tấn Phúc

104.      

Thích  Quảng Trang

Đỗ Kỳ Thụy Sơn

105.      

Thích Giác Ý

Nguyễn Hữu Nghĩa

106.      

Thích Phước Viên

Nguyễn Hữu Tiền

107.      

TN. Liên Lộc

Phạm Thị Thu Vân

108.      

TN. Liên Kính

Lê Thị Mỹ Linh

109.      

Thích Thiện Trí

Nguyễn Văn Hưng

110.      

Thích Chơn Đạt

Nguyễn Văn Sóc

111.      

TN. Đồng Nhã

Huỳnh Thị Thu Loan

112.      

Thích Đức Thành

Võ Văn Sơn

113.      

Thích Thiện Phước

Dương Hữu Đức

114.      

Thích Tuệ Tấn

Lê Văn Mười

115.      

Thích Viên Hải

Nguyễn Bá Hùng

116.      

TN. Liên Phương

Lê Thị Mỹ Phước

117.      

Thích Minh Nguyện

Võ Quốc Hiếu

118.      

Thích Nguyên Lâm

Nguyễn Xuân Tòng

119.      

Thích Thiện Đức

Trương Văn Thiện

120.      

Thích Minh Sơn

Huỳnh Chí Huệ

121.      

TN. Chơn Hoàng

Phạm Thị Kim Loan

122.      

TN. Liên Liên

Nguyễn Thị Mai

123.      

TN. Diệu Hồng

Trần Thị Hồng

124.      

TN. Huệ Châu

Nguyễn Thị Thử

125.      

TN. Diệu Bảo

Trần Thị Hàn Sự

126.      

Thích Nhuận Chánh

Nguyễn Đình Niệm

127.      

Thích Thiện Bền

Lâm Văn Mười

128.      

TN. Tịnh Ngộ

Nguyễn Thị Hoa

129.      

Thích Liễu Thành

Nguyễn Văn Bé Tám

130.      

TN. Như Thanh

Thái Thị Tem

131.      

TN. Liên Nhi

Trần Thị Búp

132.      

TN. Chơn Thuận

Lê Thị Thoa

133.      

TN. Liên Chơn

Võ Thị Sáng

134.      

TN. Hòa Liên

Bùi Thị Cúc

135.      

TN. Hạnh Quang

Nguyễn Thị Bích Ngọc

136.      

Thích Tĩnh Phúc

Nguyễn Văn Hồng

137.      

TN. Hạnh Huệ

Trần Thị Hồng Tâm

138.      

Thích Chiếu Nguyện

Võ Đức Thành

139.      

Thích Nguyên Phước

Nguyễn Quốc Bình

140.      

Thích Giác Thuần

Trần Văn Hòa

141.      

Thích Nhuận Niệm

Nguyễn Đức Mẫn

142.      

Thích Minh Phùng

Trần Văn Phèn

143.      

TN. Huệ Châu

Võ Thị Quyên

144.      

Thích Xương Thành

Trương Thanh Đạm

145.      

Thích Thông Thể

Nguyễn Đại Phước

146.      

TN. Ngôn Liên

Nguyễn Thị Đà

147.      

TN. Huệ Tánh

Tôn nữ Kiều Loan

148.      

TN. Tâm Viên

Trần Thị Sen

149.      

TN. Quang Huy

Trần Thị Thủy

150.      

TN. Thanh Quang

Lê Thị Ngọc Châu

151.      

Thích Minh Hùng

Bùi Tuấn Hùng

152.      

Thích Pháp Minh

Lê Minh Dũng

153.      

Thích Trí Thành

Nguyễn Văn Hòa

154.      

Thích Trí Tâm

Ngô Văn Khánh

155.      

Thích Minh Tấn

Trần Á Nam

156.      

Thích Nguyên Long

Nguyễn Quốc Mẫn

157.      

Thích Nhật Huy

Nguyễn Thanh Huy

158.      

TN. Diệu Hòa

Trần Thị Kim Hoa

159.      

Thích Giác Đăng

Nguyễn Phúc

160.      

TN. Diệu Hòa

Nguyễn Thị Tuyết


TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
Phó Chủ tịch – Trưởng Ban Hoằng Pháp TW
Trưởng Ban Tổ chức
Thượng tọa THÍCH BẢO NGHIÊM Ghi chú: Lễ tốt nghiệp Lớp Đào Tạo Trung cấp Giảng sư Niên khóa 2006-2009 và Khai giảng Hai lớp Đào tạo Cao - Trung cấp Giảng sư Niên khóa 2009-2012 sẽ được tổ chức Tại Văn phòng II TWGH, vào lúc 14 giờ ngày 10.09.2009 (22.07.Kỷ Sửu). Thông báo đến Tăng Ni Giảng sinh liên quan, tham dự đầy đủ (Y phục trang nghiêm).

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 01 Tháng 4 2010 01:29

THỜI TIẾT