Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH Lớp Đào Tạo Trung Cấp Giảng Sư

Thứ ba, 25 Tháng 8 2009 08:06 Hiếu Thảo
In PDF.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Q. 3,TP. Hồ Chí Minh

ĐT:  38483080

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------š{-------

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08  năm 2009

   

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH

Lớp Đào Tạo Trung Cấp Giảng Sư

Niên khóa 2009 – 2012

---- d]c ----

 

 

 

STT

PHÁP DANH

HỌ & TÊN

1.              

Thích Nguyên Thiện

Võ Thành Thảo

2.              

TN. Kim Liên

Trần Thị Liên

3.              

Chánh Thành Đạt

Huỳnh Văn Hiệp

4.              

TN. Long Tiến

Huỳnh Thị Chuyền

5.              

Thích Nguyên Chính

Trương Công Minh

6.              

Thích Minh Thuận

Nguyễn Thành Nhân

7.              

Thích Huệ Minh

Võ Huỳnh Trung

8.              

Thích Nhuận Trang

Nguyễn Vĩnh Quân

9.              

TN. Lệ Đức

Nguyễn Thị Thương

10.          

Thích Thiện Giới

Nguyễn Yên Hưng

11.          

TN. Thánh Khánh

Bùi Thị Ái Quyên

12.          

Thích Vạn Kiên

Nguyễn Phúc Hậu

13.          

Thích Chúc Kiểm

Trần Văn Hạnh

14.          

TN. Quảng Đàm

Lê Thị Quý Kiều

15.          

TN. Huệ Viên

Phạm Thị Lùng

16.          

TN. Diệu Đức

Đoàn Thị Quyết

17.          

TN. Diệu Hạnh

Nguyễn Thị Thảo

18.          

Thích Tâm Khiết

Văn Hải thanh

19.          

TN. Nhuận Hỷ

Nguyễn Thị Xuân Dung

20.          

TN. Nguyên Thông

Phạm Thị Thu Nhung

21.          

TN. Tịnh Hiển

Nguyễn Thị Phú Quí

22.          

TN. Liên Nguyên

Nguyễn Thị Huệ

23.          

TN. Huệ Hằng

Trần Thị Kim Nguyên

24.          

TN. Hướng Liên

Lê Thị Nhứt

25.          

TN. Nguyên Tường

Nguyễn Thị Thùy Tuyến

26.          

Thích Đồng Nhiên

Nguyễn Thanh Nhi

27.          

Thích Trí Nhẫn

Phù Văn Quảng

28.          

Thích Nguyên Như

Nguyễn Minh Tuấn

29.          

TN. Quảng Nghiêm

Trần  Thị Hạnh

30.          

Thích Giác Chơn

Bùi Vũ

31.          

Thích Đồng Hùng

Nguyễn Văn Sáu

32.          

Thích Trí Ngưỡng

Hồ Minh Hiền

33.          

Thích Minh Thiền

Nguyễn Minh Thảo

34.          

TN. Nghiêm Liên

Lê Thị Tuyết

35.          

TN. Trung Hải

Huỳnh Thị Bạch Đào

36.          

Thích Nhuận Bảo

Bùi Ngọc Quí

37.          

Thích Trúc Thái Vinh

Trương Tấn Phát

38.          

Thích Nhựt Hậu

Đặng Tấn Nông

39.          

Thích Thiện Giác

Nguyễn Văn Giàu

40.          

TN. Hương Khánh

Phan Thị Hiền

41.          

Thích Chúc Thái Cương

Lê Thành Trung

42.          

Thích Trúc Thông Tài

Đỗ Bá Thông

43.          

Thích Minh Thông

Nguyễn Hoàng Đãm

44.          

TN. Đạo Liên

Lê Thị Tường Vi

45.          

Thích Minh Hiền

Nguyễn Văn Hên

46.          

Thích Quảng Tú

Phạm Văn Tuấn

47.          

Thích Trí Hảo

Lâm Văn Đoàn

48.          

Thích Thông Phước

Đoàn Ninh Dục

49.          

TN. Chúc Định

Nguyễn Thị Hương

50.          

TN. Nguyên Hạnh

Trần Thị Kim Loan

51.          

TN. Liên Nhi

Lương Thị Kim Cúc

52.          

Thích Tâm Tĩnh

Nguyễn Thành Sơn

53.          

Thích Trung Hậu

Nguyễn Văn Phước

54.          

TN. Liên Ngọc

Lý Thanh Hiền

55.          

TN. Liên Hoàng

Nguyễn Thị Mỹ Nhi

56.          

TN. Liên Nhu

Văn Hồng Phấn

                                                             TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

Phó Chủ tịch – Trưởng Ban Hoằng Pháp TW

Trưởng Ban Tổ chức

 

 

   

 

Thượng tọa THÍCH BẢO NGHIÊM
 
 
 Ghi chú: Lễ tốt nghiệp Lớp Đào Tạo Trung cấp Giảng sư Niên khóa 2006-2009 và Khai giảng Hai lớp Đào tạo Cao - Trung cấp Giảng sư Niên khóa 2009-2012 sẽ được tổ chức Tại Văn phòng II TWGH, vào lúc 14 giờ ngày 10.09.2009 (22.07.Kỷ Sửu). Thông báo đến Tăng Ni Giảng sinh liên quan, tham dự đầy đủ (Y phục trang nghiêm).
 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 26 Tháng 8 2009 08:41

THỜI TIẾT