Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian

ĐIỂM TRUNG BÌNH BA NĂM LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP GIẢNG SƯ Niên khóa 2006 – 2009

Thứ ba, 25 Tháng 8 2009 08:16 Hiếu Thảo
In PDF.

                                                                                           

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Q. 3,TP. HCM

ĐT:  38483080

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------š{-------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01.06 .2009

   

                          ĐIỂM TRUNG BÌNH BA NĂM

                               LỚP ĐÀO TẠO TRUNG CẤP GIẢNG SƯ

Niên khóa 2006 – 2009

-----]-----

 

 

STT

PHÁP DANH

HỌ TÊN

Điểm

Trung Bình ba năm

1.                

TN. Nguyên Xuân

Đặng Thị Tường Vy

17.46

2.                

TN. Liên Tân

Huỳnh Thị Chín

17.30

3.                

TN. Hạnh Liên

Nguyễn Thị Kim Vân

17.29

4.                

TN. Huệ Nhiên

Nguyễn Thị Hạnh

17.24

5.                

T. Tánh Phước

Lê Trung Hiếu

17.08

6.                

TN. Như Hiền

Đặng Thị Phương Hồng

17.08

7.                

T. Minh Sơn

Nguyễn Văn Luận

16.99

8.                

T. Pháp Đạo

Lâm Thái Hiệp

16.95

9.                

TN. Huệ Lạc

Lê Thị Ngọc Dung

16.95

10.            

TN. Diệu Trang

Võ Thị Thuỷ

16.93

11.            

T. Minh Nhãn

Phạm Thanh Sơn

16.92

12.            

T. Đồng Lượng

Nguyễn Văn Thọ

16.85

13.            

TN. Trung Ngạn

Phan Thị Thịnh

16.83

14.            

T. Nguyên Hòa

Trương Nhiên

16.81

15.            

TN. Tịnh Hương

Trần Thị Mơ

16.73

16.            

T. Huệ Thiền

Trương Công Lập

16.64

17.            

TN. Diệu Bạch

Phạm Thị Bích Vân

16.63

18.            

T. Minh Hiếu

Trần Văn Tiềm Hiểu

16.58

19.            

T. Trí Định

Trương Văn Út

16.49

20.            

T. Minh Hậu

Ngô Xuân Phước

16.34

21.            

TN. Minh Hương

Lê Thị Ngọc Liên

16.33

22.            

TN. Hạnh Tịnh

Nguyễn Thị Gái

16.22

23.            

T. Quảng Hiếu

Dương Ngọc Trung

16.11

24.            

T. Minh Đạt

Lê Minh Vẹn

16.07

25.            

T. Thiện Phước (b)

Đặng Thanh Tài

16.01

26.            

T. Nguyên Thành

Phạm Văn Thuận

15.92

27.            

T. Lệ Ngộ

Lê Quang Nhơn

15.80

28.            

TN. Huệ Thiện

Lý Thị Hậu

15.76

29.            

TN. Như Thanh

Thái Thị Tem

15.75

30.            

TN. Huệ Đạo

Nguyễn Thị Phỉ

15.69

31.            

T. Minh Nghĩa

Nguyễn Văn Sang

15.65

32.            

TN. Thuận Liên

Phạm Thị Hồng

15.52

33.            

TN. Viên Thanh

Huỳnh Thu Thuỷ

15.51

34.            

T. Thiện Phước (a)

Nguyễn Minh Tiến

15.50

35.            

T. Minh Phùng

Trần Văn Phèn

15.47

36.            

TN. Vạn Thành

Lê Thị Kim Trung

15.40

37.            

T. Giác Thuần

Trần Văn Hoà

14.88

38.            

T. Pháp Bình

Cao Thái

14.66

39.            

T. Minh Nguyện

Võ Quốc Hiếu

14.48

40.            

T. Minh Thiện

Trần Á Nam

13.69

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

            Phó Chủ tịch – Trưởng Ban Hoằng Pháp TW

                     Trưởng Ban Tổ chức

 

 

 

        Thượng tọa THÍCH BẢO NGHIÊM

 

Ghi chú: Lễ tốt nghiệp Lớp Đào Tạo Trung cấp Giảng sư Niên khóa 2006-2009 và Khai giảng Hai lớp Đào tạo Cao - Trung cấp Giảng sư Niên khóa 2009-2012 sẽ được tổ chức Tại Văn phòng II TWGH, vào lúc 14 giờ ngày 10.09.2009 (22.07.Kỷ Sửu). Thông báo đến Tăng Ni Giảng sinh liên quan, tham dự đầy đủ (Y phục trang nghiêm).

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 26 Tháng 8 2009 08:43

THỜI TIẾT