Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian
Cao cấp Giảng sư

DS. TĂNG NI TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO CAO CẤP GIẢNG SƯ

Thứ ba, 25 Tháng 8 2009 07:50 Hiếu Thảo
In PDF.

 DS. TĂNG NI TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH
LỚP ĐÀO TẠO CAO CẤP GIẢNG SƯ

Niên khóa 2009 – 2012

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 01 Tháng 4 2010 01:29 Đọc thêm...
 

DANH SÁNH THÍ SINH THI DIỄN GIẢNG LỚP CAO CẤP GIẢNG SƯ - Niên khóa 2009 – 2012

Chủ nhật, 26 Tháng 7 2009 12:01 Hiếu Thảo
In PDF.
 
DANH SÁCH 1
Thi Phòng
 
·               Thứ sáu ngày 07. 08. 2009 (17. 06. Kỷ Sửu)
- Phòng thi Giảng đường
·               Thứ bảy ngày 08. 08. 2009 (18. 06. Kỷ Sửu) 
- Phòng thi Điện Quan Âm (Lầu 3)
·               Thứ hai ngày 10. 08. 2009 (20. 06. Kỷ Sửu)
- Phòng Thi Thiền Đường (Lầu 4)
·               Thứ ba ngày 11. 08. 2009 (21. 06. Kỷ Sửu)

- Phòng thi Giảng đường

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 24 Tháng 2 2010 11:34 Đọc thêm...
 

DANH SÁCH THÍ SINH TĂNG DỰ THI LỚP CAO CẤP GIẢNG SƯ KHÓA V, NIÊN KHÓA 2009 – 2012

Thứ ba, 09 Tháng 6 2009 09:36 Hiếu Thảo
In PDF.

DANH SÁCH THÍ SINH TĂNG
DỰ THI KHÓA V, NIÊN KHÓA 2009-2012
LỚP ĐÀO TẠO CAO CẤP GIANG SƯ BHPTW GHPGVN
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 24 Tháng 2 2010 11:36 Đọc thêm...
 

DANH SÁCH THÍ SINH NI DỰ THI LỚP CAO CẤP GIẢNG SƯ KHÓA V, NIÊN KHÓA 2009-2012

Thứ ba, 09 Tháng 6 2009 09:25 Hiếu Thảo
In PDF.

DANH SÁCH THÍ SINH NI DỰ THI KHÓA V, NIÊN KHÓA 2009-2012
LỚP ĐÀO TẠO CAO CẤP GIẢNG SƯ BHPTW GHPGVN
Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 24 Tháng 2 2010 11:38 Đọc thêm...
 


THỜI TIẾT