Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian
Phật Đản

MỐI TƯƠNG QUAN VỀ NHIỆM VỤ HOẰNG PHÁP CỦA HÀNG XUẤT GIA VÀ TẠI GIA ĐỆ TỬ PHẬT

Thứ bảy, 25 Tháng 4 2009 02:05 Hiếu Thảo
In PDF.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch: …………………………………………………
Kính thưa: …………………………………………………
Kính thưa quý liệt vị !
Hôm nay, tại Thành phố Đà Nẳng, hòa trong niềm vui của toàn thể Tăng Ni- Phật tử cả nước với những thành tựu mà Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam nói chung và ngành Hoằng pháp cũng như các Ban ngành viện thuộc TWGH đã làm phong phú thêm chương trình hoạt động năm 2009 của Ban Hoằng Pháp TWGHPGVN.
Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 25 Tháng 4 2009 02:09 Đọc thêm...
 


THỜI TIẾT