Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian
Newsfeeds

Xung đột và ảo giác (*)

Thứ ba, 21 Tháng 6 2011 17:53 Hiếu Thảo
In PDF.

Trong đạo Phật, xung đột có nguồn gốc từ những hý luận vọng tưởng được xem như một pháp hữu vi và bất thiện cần phải được chuyển hoá.

Đọc thêm...
 

Đối diện với sân giận

Thứ bảy, 18 Tháng 6 2011 07:41 Hiếu Thảo
In PDF.

Người ta sân. Người ta nhìn bạn bằng đôi mắt chứa lửa, ngờ như có thể thiêu đốt bạn ngay tức khắc. Bạn sẽ thế nào? Sẽ sân giống họ để đối kháng lại, hay sợ hãi, hay bình thản theo dõi hơi thở, niệm danh hiệu Mẹ hiền Quán Thế Âm?

Đọc thêm...
 

Tinh thần nhập thế của đạo Phật

Thứ bảy, 11 Tháng 6 2011 04:34 Hiếu Thảo
In PDF.

Đức Phật giác ngộ giáo lý duyên khởi: “Nếu cái này hiện hữu, thì cái kia hiện hữu; nếu cái này không hiện hữu, thì cái kia không hiện hữu. Nếu cái này sinh khởi, thì cái kia sinh khởi. Nếu cái này không sinh khởi, thì cái kia không sinh khởi”.

Đọc thêm...
 

Chính kiến về giới thứ bảy

Thứ bảy, 28 Tháng 5 2011 18:11 Hiếu Thảo
In PDF.

  Có vướng mắc vào các lối tiêu khiển trần tục?

Theo giới luật, tất cả những người xuất gia trọn đời hay một ngày một đêm (tức thọ giới Bát quan trai) đều lãnh thọ giới thứ bảy (theo giới bản Sa di) hay giới thứ sáu (Bát quan trai). Nội dung của giới này là không cho phép người xuất gia ‘múa hát và đi xem nghe’.

Đọc thêm...
 

Ý nghĩa tu gia hạnh Phổ Hiền

Thứ sáu, 06 Tháng 5 2011 16:08 Hiếu Thảo
In PDF.

Theo sự chỉ dạy của Hòa thượng Tôn sư thượng Trí hạ Quảng, vào cuối mỗi năm, các Phật tử thuộc đạo tràng Pháp Hoa thành phố Hồ Chí Minh cũng như đạo tràng Pháp Hoa ở các nơi đều phải tu gia hạnh Phổ Hiền. Tu gia hạnh có nghĩa là các Phật tử cần tu tăng tốc lên, tinh tấn hơn ngày tu bình thường trong năm.

Đọc thêm...
 


Trang 3 trong tổng số 26

THỜI TIẾT