Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian
Thư viện

Môn Kinh bộ :Chứng chỉ Kinh Duy Ma

Thứ tư, 07 Tháng 4 2010 16:11 Hiếu Thảo
In PDF.

Bài 1 Phẩm 1: Phật quốc

Theo sư thỉnh cầu của Ban tổ chức Chương trình đào tạo Phật học từ xa,HT Thích Trí Quảng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam,Tổng biên tập báo Giác Ngộ đã đồng ý hướng dẫn và phụ trách bộ môn kinh bộ,ở đây là chứng chỉ Kinh Duy Ma.

Đọc thêm...
 

Kinh Duy Ma >>> Bài 6 - phẩm 6: Bất tư nghì

Thứ tư, 07 Tháng 4 2010 16:07 Hiếu Thảo
In PDF.

Bất tư nghì, hay bất khả tư nghì nghĩa là không thể nghĩ bàn, ngoài sức hiểu của con người, đòi hỏi hành giả phải tu hành đến một trình độ nào mới hiểu. Đó là trạng thái tu chứng, diệu dụng thần thông của Bồ tát. Ở đây nêu ra một số việc làm tiêu biểu mà Thanh văn và Bồ tát không làm nổi.

Đọc thêm...
 

Kinh Duy Ma: Bài 5 >> Phẩm 5: Văn Thù Sư Lợi Bồ tát thăm bệnh

Thứ tư, 07 Tháng 4 2010 16:05 Hiếu Thảo
In PDF.

Kinh Duy Ma xác định Thanh văn và Bồ tát sở đắc thuộc tam thừa giáo, đều không đạt được chân lý, chỉ hiểu được một phần, nên việc làm còn giới hạn. Vì vậy, đến phẩm này, Bồ tát Văn Thù đăng tràng để chỉ ý nghĩa Bồ tát vô sở đắc hay nhất thừa tiêu biểu cho hiểu biết toàn diện.

Đọc thêm...
 

Kinh Duy Ma >> Bài 4>> Phẩm 4: Bồ tát

Thứ tư, 07 Tháng 4 2010 16:02 Hiếu Thảo
In PDF.

Kinh Duy Ma đưa ra bốn vị Bồ tát tiêu biểu phạm phải những hành động sai lầm khi bước vào lộ trình Bồ tát và bị Duy Ma chỉnh lý. Vì vậy, khi Đức Phật bảo các vị này đến thăm bệnh Duy Ma, các Ngài đã từ chối.  Bốn vị Bồ tát này là Di Lặc, Quang Nghiêm, Trì Thế và Thiện Đức. Các Ngài tiêu biểu cho tất cả hạnh Bồ tát từ khởi đầu đến kết thúc, không phải chỉ là bốn người riêng biệt.

Đọc thêm...
 

Đạo đức Phật giáo và giới luật cho người tại gia

Thứ tư, 07 Tháng 4 2010 15:45 Hiếu Thảo
In PDF.

 Quan điểm Phật giáo về đời sống đạo đức của người tại gia là một chủ đề rộng lớn được đề cập rất nhiều trong những lời dạy của Đức Phật. Hiện nay có rất nhiều người băn khoăn về vấn đề đạo đức nói chung, có thể vì đạo đức đang trên đà trượt khỏi sự quan tâm và cách cư xử của nhiều người một cách nhanh chóng

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 07 Tháng 4 2010 15:59 Đọc thêm...
 


Trang 2 trong tổng số 4

THỜI TIẾT